Contact CenterCentrale telefoniczneKonwerter H323/SIPUsługi programistyczneSerwis systemów teleinformacyjnyBudowa sieci telefinformacyjnychPlatforma VoIPUsługi operatorskieSystemy wideokonferencjieSupport

Nowoczesny program do telemarketingu

Telemarketing stanowi skuteczny, a przy tym prosty sposób, aby przy niewielkich kosztach, zwiększyć wyniki sprzedażowe. Dzięki wprowadzaniu stosownych systemów, dających możliwość dystrybucji usług czy też produktów za pomocą linii telefonicznych, wpływać można na nieustanny rozwój firmy.

Cieszący się dużym uznaniem w wysoko rozwiniętych państwach telemarketing, także w Polsce jest postrzegany jako skuteczna metoda zagwarantowania sobie możliwości nawiązania kontaktów z wieloma klientami w bardzo krótkim czasie. Telemarketing dedykowany jest przede wszystkim do promowania nowo wprowadzanych usług i produktów, pozyskiwania klientów, jak też doskonalenia poziomu sprzedaży.

Na efektywność telemarketingu w dużym stopniu wpływają kompetencje oraz kwalifikacje telemarketerów, jednakże niezwykle ważnym czynnikiem jest również dysponowanie odpowiednią infrastrukturą do realizowania zadań telemarketingowych. Wysoką efektywność uzyskać można poprzez zwiększanie ilości połączeń, co z kolei możliwe jest dzięki szybszemu „obrabianiu” kontaktów przez telemarketerów. Tego typu prace, jak:

 • sporządzanie notatek z rozmów,
 • pisanie skryptów rozmów i ankiet,
 • prowadzenie terminarza obowiązków,
 • ustalenie statusów sprawy,
 • wgląd do bazy kontaktów,
 • mogą być przez telemarketera wykonywane bardziej efektywnie, jeśli będzie posiadał stosowne narzędzia.

Natomiast dla koordynatorów nadzorujących prace telemarketerów, ważne jest:

 • sporządzanie raportów i statystyk z zakresu działań telemarketingowych,
 • nadzorowania i monitoring działań telemarketerów,
 • sposobność zarządzania poszczególnymi grupami telemarketerów.

Tym, co istotnie wpływa na efektywność telemarketingu jest możliwość wykonywania w sposób automatyczny większej ilości połączeń. Systemy typu AutoDialer w znacznym stopniu upraszczają pracę telemarketerów, zwalniając ich z konieczności zwykłego wybierania numerów telefonicznych – to należy do zadań systemu.

Na ofertę naszej firmy składają się profesjonalne i kompleksowe rozwiązania dla telemarketingu, które w stu procentach odpowiadają powyżej opisanym potrzebom i wymaganiom. Proponowane przez nas sprzęt oraz oprogramowanie pozwolą stworzyć profesjonalną oraz wysoce poprawną infrastrukturę do obsługi działań telemarketingu.

Nasz program do telemarketingu zapewnia:

 • rozbudowany AutoDialer, dający możliwość na realizacje kampanii określonego typu:
  • Voice Broadcast – setki tysiące połączeń do kontaktów, które znajdują się w bazie danych przeprowadzane są w sposób masowy. Gdy klient odbierze telefon, podawana jest zapowiedź. W systemie istnieje możliwość skierowania klienta na jakiekolwiek drzewo IVR;
  • Preview Dialing – telemarketer posiada kartą kontaktu klienta (informacje, historia rozmów, status sprawy itp.) jeszcze przed nawiązaniem rozmowy telefonicznej. Sam organizuje połączenia i sam ustala termin jego wykonania;
  • Progressive Dialer – tutaj telemarketer także ma kartę kontaktu, jednak to system zarządza terminem wykonania połączenia. Stosując to rozwiązanie, telemarketer jest zobowiązany szybciej zapoznać się z kontaktem – pozwala to przyspieszyć realizacje połączenia;
  • Power Dialer – daje możliwość błyskawicznego i masowego zestawienia połączeń między klientami a telemarketerami. To sam program zestawia połączenia i przekazuje trwające już rozmowy bezpośrednio do telemarketera;
 • łatwy i przejrzysty monitoring elementów kampanii telemarketingowych:
  • graficzne opracowanie bieżących statystyk powiązanych z funkcjonowaniem działu telemarketingu;
  • aktualny status telefonicznych połączeń;
  • aktualny status telemarketerów;
  • zarządzanie on-line połączeniami telefonicznymi;
  • zarządzanie w trybie on-line pracą konsultantów;
 • raportowanie kampanii telemarketingowych – pozwala na tworzenie raportów, opisujących efektywność telemarketingowych działań. Do dyspozycji jest szereg raportów predefiniowanych oraz kreator raportów, umożliwiający tworzenie zestawień, zawierających różną zawartość i prezentujących dowolne dane;
 • panel konsultanta – poprawia efektywność pracy telemarketerów, ulepsza obsługę klienta oraz daje możliwość na zautomatyzowanie pracy do jednego okna roboczego. Na panel składają się takie elementy, jak:
  • karta kontaktu / klienta;
  • historia kontaktów;
  • notatki z rozmów;
  • ankiety;
  • skrypty rozmów;
  • dedykowane formatki pod integrację z zewnętrznym systemem informatycznym (np. oferty, zamówienia, zlecenia);
  • terminarz;
  • zarządzanie dostępnością w kampanii.

Każdy Klient zakupując u nas program do telemarketingu zapewnione będzie miał dodatkowe wsparcie serwisowe, dzięki czemu zapewniona będzie ciągłość przeprowadzanych kampanii.