Platforma VoIPContact CenterCentrale telefoniczneKonwerter H323/SIPUsługi programistyczneSerwis systemów teleinformacyjnyBudowa sieci telefinformacyjnychUsługi operatorskieSystemy wideokonferencjieSupport

Platforma telekomunikacyjna VoIP

Telefonia VoIP (Voice over IP) jest sposobem pakietowej transmisji głosu w ramach usługi sieci telekomunikacyjnej. Jego podstawową zaletą jest znacząca redukcja kosztów połączeń telefonicznych poprzez wykorzystanie sieci Internet, która umożliwia prowadzenie rozmów wewnętrznych pomiędzy lokalizacjami znajdującymi się nawet na drugim końcu naszego globu.

Popularyzacja technologii VoIP oraz dostępu do szerokopasmowego Internetu, a także dostępność tanich lub nawet darmowych terminali końcowych VoIP (telefony IP, bramki VoIP, telefon VoIP SoftPhone) skłania wiele firm i instytucji do wdrożenia systemu darmowej komunikacji między oddziałami.

Wiele firm z branży telekomunikacyjnej oferuje telefoniczne centrale VoIP lub usługi tzw. wirtualnych PBX dających możliwość realizacji połączeń na platformie operatorskiej. Niestety, funkcjonalność takich rozwiązań jest ograniczona. Klienci nie mają możliwości, aby bezpośrednio z centrali monitorować i zarządzać całą infrastrukturą , ani też nie ma opcji integracji takiego systemu z innymi systemami informatycznymi swojej firmy, np. z bazami danych, czy systemami ERP/CRM. Połączenia telefoniczne w wielu przypadkach nie są szyfrowane, co umożliwia ich rejestrację przez osoby trzecie. Ponadto nie ma możliwości tworzenia struktury o nieograniczonej skalowalności i odpowiednim stopniu rozproszenia.

W naszym rozwiązaniu tzw. Platformy VoIP wyeliminowaliśmy wyżej wymienione problemy. Dostarczamy nie tylko centrale VoIP oraz system telekomunikacyjny i call center, ale realizujemy cały proces inwestycyjny – od sporządzenia projektu, przez zakup sprzętu, instalację, konfigurację i pełne wdrożenie, w którego skład wchodzą także usługi instalacji i konfiguracji terminali użytkowników końcowych, sprzętu sieciowego i szkolenia.