Contact CenterCentrale telefoniczneKonwerter H323/SIPUsługi programistyczneSerwis systemów teleinformacyjnyBudowa sieci telefinformacyjnychPlatforma VoIPUsługi operatorskieSystemy wideokonferencjieSupport

Darmowa łączność

Szerokopasmowy dostęp do sieci Internet jest w dzisiejszych czasach standardem ogólnodostępnym dla wszystkich. W związku z tym istnieje szerokie pole dla wykorzystania technologii VoIP (Voice over Internet Protocol) do realizacji darmowych połączeń telefonicznych w sieci Internet.

Istnieje wiele rozwiązań zapewniających darmową komunikację z wykorzystaniem VoIP, np. operatorzy telekomunikacyjni VoIP oferujący darmowe połączenia między telefonami należącymi do tej samej sieci, wirtualne centrale telefoniczne (virtual PBX), najtańsze centralki telefoniczne wspierające technologię VoIP, itp. Nie odpowiadają one jednak standardom, jakie powinny być spełnione w komunikacji między oddziałami firm lub placówkami instytucji publicznych.

Nasza firma oferuje Platformę VoIP - kompleksowe rozwiązania, zapewniające niezawodną i bezpieczną komunikację między odległymi placówkami. Szczególną uwagę zwracamy na integrację istniejących już, starszych modeli central telefonicznych z systemem wykorzystującym technologię VoIP. Tworzymy rozwiązania hybrydowe, które charakteryzują się spójnością numeracji i spójnością oferowanych usług. Na życzenie klienta realizujemy także sieci VPN (Virtual Private Network) gwarantujące bezpieczeństwo komunikacji.

Dostarczamy nie tylko system telekomunikacyjny, ale realizujemy cały proces inwestycyjny – od sporządzenia projektu, przez zakup sprzętu, instalację, konfigurację i pełne wdrożenie, w którego skład wchodzą także usługi instalacji i konfiguracji terminali użytkowników końcowych, sprzętu sieciowego i szkolenia.