Contact CenterCentrale telefoniczneKonwerter H323/SIPUsługi programistyczneSerwis systemów teleinformacyjnyBudowa sieci telefinformacyjnychPlatforma VoIPUsługi operatorskieSystemy wideokonferencjieSupport

Centrala telefoniczna CETEKOM IPPBX

W ostatnich latach na rynku telekomunikacji abonenckiej pojawia się coraz więcej rozwiązań central telefonicznych, wspierających technologię VoIP, czyli umożliwiających prowadzenie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem sieci komputerowych, w tym sieci Internet. Dostępne są zarówno systemy hybrydowe oparte o tradycyjne łącza telekomunikacyjne (Analog, ISDN) i łącza VoIP, jak i systemy w całości oparte o technologię VoIP.

Nasza firma proponuje rozwiązanie centrali telefonicznej CETEKOM IPPBX w całości opartej o technologię VoIP, z możliwością pracy w trybie hybrydowym – po zainstalowaniu kart ISDN lub kart łącz analogowych.

CETEKOM IPPBX oferuje bogate funkcjonalności dodatkowe i w pełni integruje się z aplikacją CETEKOM Call / Contact Center. Na szczególną uwagę zasługuje aplikacja konfiguratora centrali, pozwalająca klientom na administrowanie i konfigurację centrali w sposób intuicyjny.

Skalowalność CETEKOM IPPBX jest dowolna. Nasze rozwiązanie można zastosować zarówno w mikro przedsiębiorstwach jak i w dużych firmach, instytucjach oraz w korporacjach.