Contact CenterCentrale telefoniczneKonwerter H323/SIPUsługi programistyczneSerwis systemów teleinformacyjnyBudowa sieci telefinformacyjnychPlatforma VoIPUsługi operatorskieSystemy wideokonferencjieSupport

Ankiety CATI

Głęboka wiedza dotycząca rynku jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Prawidłowe prowadzenie kampanii sprzedażowych, reklamowych i wyborczych wymaga wiedzy dotyczącej potrzeb, zachowania, czy życia określonych grup społecznych. Weryfikacja funkcjonowania tych instytucji jest możliwa dzięki zgromadzeniu odpowiedniej ilości opinii grup społecznych. Przeprowadzanie ankiety drogą telefoniczną to najtańsza i zarazem najszybsza metoda jej uzyskania.

Badania CATI (Computer Assisted Telephone Interview) czyli wspierane komputerowo wywiady telefoniczne są sposobem gromadzenia informacji poprzez ilościowe badania rynku, a także opinii publicznych. Opiera się ona na automatycznym zestawianiu połączeń telefonicznych do odbiorców, w trakcie których ankieterzy czytają wyświetlane na ekranie pytania i notują odpowiedzi klientów. Ankieterzy wykorzystują z tzw. skrypty rozmów. Wyniki ankiet, koszty operacyjne, czas trwania całego procesu, itp. powinny podlegać szczegółowemu raportowaniu.

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie systemu teleinformatycznego do obsługi CATI, które charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Możliwość tworzenia przez klienta dowolnych skryptów rozmów
  • Możliwość tworzenia przez klienta dowolnych szablonów ankiet
  • Pełna integracja ankiety w skrypcie rozmowy
  • Powiązanie ankiety z kartą kontaktową udzielającego odpowiedzi
  • Możliwość tworzenia dowolnych szablonów raportów
  • Możliwość filtrowania raportów wg określonych kryteriów związanych np. z danymi teleadresowymi i innymi danymi dotyczącymi kontaktu
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym prowadzonej akcji wywiadu telefonicznego
  • W pełni automatyczne zestawianie połączeń telefonicznych z udzielającymi odpowiedzi – aplikacja ceteDialer

Naszą propozycję stanowi również możliwość prowadzenia wywiadu telefonicznego sposobem w pełni automatycznym - z pominięciem ankieterów. Jest to badanie, w którym system samoczynnie zestawia połączenia głosowe i po odebraniu telefonu przez udzielających odpowiedzi wprowadza ich do menu obsługi głosowej IVR, które stanowi ankietę. Cechuje się również możliwością generowania połączenia do klienta po skończonej rozmowie z konsultantem, jak i również konsultant ma sposobność przekierowania klienta na IVR, który jest ankietą. Odbywa się to w taki sposób, że system zadaje pytania, a odbiorca odpowiada poprzez naciśnięcie odpowiednich cyfr w telefonie. Zgromadzone w ten sposób odpowiedzi są podporządkowane identycznym możliwościom technicznym, takim jak raportowanie zapisywanych odpowiedzi przez ankieterów.

Dla każdego sprzedanego systemu oferujemy dodatkowe wsparcie serwisowe, zabezpieczając tym samym ciągłość realizacji akcji wywiadu telefonicznego przez naszych klientów.