eSupport

Czym jest eSupport?

Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne wymagają ciągłego nadzoru profesjonalnych służb technicznych. Takie wymagania są uzasadnione koniecznością spełniania surowych wymagań co do niezawodności i ciągłości pracy w trybie 24/7. Ponadto systemy telekomunikacyjne nigdy nie pracują w odosobnieniu. Zawsze wykorzystują inne elementy infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, takie jak np. bazy danych, łącza telekomunikacyjne, sieci komputerowe, czy łącza internetowe. Zawodność wymienionych elementów ściśle wpływa na pracę systemów telekomunikacyjnych, a wykrycie awarii jest często czasochłonne.

Firma CETEKOM poświęciła bardzo dużą uwagę analizie problemu niezawodności infrastruktury teleinformatycznej systemów abonenckich. Szczególną uwagę zwróciliśmy na systemy Contact Center, od których wymagana jest szczególnie restrykcyjna polityka utrzymania ciągłości pracy. W wyniku analiz powstała koncepcja stworzenia zaawansowanej platformy wsparcia technicznego. eSupport to nie tylko platforma sprzętowo – programowa, to również szereg procesów biznesowych i serwisowych oraz cała polityka realizacji zleceń na najwyższym poziomie.

Klienci podłączeni do platformy eSupport mają gwarancję obsługi zleceń administracyjnych posiadanych systemów teleinformatycznych na najwyższym poziomie, w krótkim czasie. Zapewniamy monitorowanie pracy systemów w trybie 24/7 przez naszą platformę. Gwarantujemy usuwanie niektórych usterek lub awarii w sposób automatyczny i natychmiastowy, dzięki funkcji samo naprawiania. Obsługa wszystkich zleceń wykonywana jest w pełni elektronicznie, co porządkuje procesy wymiany informacji między odpowiednimi działami naszej firmy, a klientem.