Contact CenterCentrale telefoniczneceteDialer - Auto DialerKonwerter H323/SIPSerwis systemów teleinformacyjnyBudowa sieci telefinformacyjnychUsługi programistycznePlatforma VoIPSystemy wideokonferencjiUsługi operatorskieContact CenterContact Center KorzyściContact Center TechnologieceteDialer - Auto DialerContact Center Wsparcie techniczContact Center skalowalnośćContact CenterCentrale telefoniczneKonwerter H323/SIPUsługi programistyczneSerwis systemów teleinformacyjnyBudowa sieci telefinformacyjnychPlatforma VoIPUsługi operatorskieSystemy wideokonferencjieSupporteSupportCETEKOM IP PBXIPPBX

Cel projektu

Systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne wymagają ciągłego nadzoru odpowiednio przeszkolonych służb technicznych. Takie wymagania są w pełni uzasadnione, ponieważ systemy tego typu muszą spełniać surowe wymagania co do niezawodności i ciągłości pracy w trybie 24/7. Ponadto systemy telekomunikacyjne nigdy nie pracują w odosobnieniu. Zawsze wykorzystują inne elementy infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, takie jak np. bazy danych, łącza telekomunikacyjne, sieci komputerowe, czy łącza internetowe. Zawodność wymienionych elementów ściśle wpływa na pracę systemów telekomunikacyjnych, a wykrycie awarii jest często czasochłonne.

Firma CETEKOM poświęciła bardzo dużą uwagę analizie problemu niezawodności infrastruktury teleinformatycznej systemów abonenckich. Szczególną uwagę zwróciliśmy na systemy Contact Center, od których wymagana jest szczególnie restrykcyjna polityka utrzymania ciągłości pracy. W wyniku analiz powstała koncepcja stworzenia zaawansowanej platformy wsparcia technicznego. eSupport to nie tylko platforma sprzętowo – programowa, to również szereg procesów biznesowych i serwisowych oraz cała polityka realizacji zleceń na najwyższym poziomie.

Na realizację zadań wynikających z tworzenia tak dużego i zaawansowanego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.