Contact Center Wsparcie techniczContact CenterContact Center KorzyściContact Center TechnologieceteDialer - Auto DialerContact Center skalowalność

Wsparcie techniczne

Systemy Contact Center są niezbędnymi elementemi infrastruktury firm świadczących usługi Call Center. Bez nich realizacja celów biznesowych byłaby praktycznie niemożliwa. Systemy te są ściśle uzależnione od czynników zewnętrznych, takich jak łącza do operatorów telekomunikacyjnych, sieć komputerowa, zewnętrzne systemy baz danych, sprzęt oraz zasilanie. Stwarza to wiele potencjalnych źródeł awarii. Ważna jest również elastyczność i szybkość realizacji nowych konfiguracji czy instalacji komponentów systemu. Kluczowe jest zapewnienie wsparcia technicznego na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym krótkim czasie reakcji serwisu na zlikwidowanie awarii.

Firma CETEKOM gwarantuje w pełni profesjonalne i odpowiedzialne podejście do każdego ze sprzedanych systemów, oferując klientom unikatowe w skali światowej wsparcie techniczne. Każdy klient ma możliwość podłączenia do systemu eSupport zapewniającego pełną automatyzację procesów zgłaszania awarii, samo usuwanie awarii oraz pełną teleinformatyzację procesów związanych ze zleceniami serwisowymi. Zastosowanie eSupport drastycznie skraca czas realizacji zleceń, podnosząc tym samym jakość usług świadczonych przez naszych klientów.