Contact CenterContact Center KorzyściContact Center TechnologieceteDialer - Auto DialerContact Center Wsparcie techniczContact Center skalowalność

Jak wdrożyć system?

System CETEKOM Call / Contact Center jest udostępniany w dwóch modelach:

  • tradycyjny - "In-house"
  • SaaS - jako oprogramowanie na żądanie, potocznie nazywane rozwiązaniem "w chmurze"

W ramach modelu "In-house" oferujemy:

  • sprzedaż kompletnego systemu na płycie CD lub w postaci obrazu ISO. Instalacja i wdrożenie mogą być wykonane samodzielnie przez klienta z pomocą naszych serwisantów
  • dostarczenie, instalacja i wdrożenie kompletnego systemu od podstaw przez nasz wykwalifikowany personel. W ramach usługi dodatkowej przygotowujemy także w pełni redundantne środowisko serwerowo-programowe. Nasze rozwiązanie charakteryzuje się bardzo krótkim czasem automatycznego przełączania usług w momencie wystąpienia awarii (od kilku do kilkudziesięciu sekund)
  • instalacja i wdrożenie kompletnego systemu w chmurze prywatnej
  • integracja z centralą telefoniczną klienta lub innym systemem telekomunikacyjnym (np. Alcatel 4400, OmniPCX Enterprise i Office, CISCO Call Manager, AVAYA, Panasonic, MATRACOM, AASTRA, SIEMENS, Microsoft Lync)

W ramach modelu SaaS oferujemy:

  • udostępnienie usług Call / Contact Center "w chmurze"
  • szkolenie użytkowników z obsługi aplikacji

W obu modelach oferujemy dodatkowe usługi polegające na dostosowaniu systemu do indywidualnych potrzeb klienta oraz na integracji z innymi systemami informatycznymi.